Kontakt oss på e-post for et uforpliktende tilbud

GDPR

GDPR er EUs nye regler for vern av personlig og privat informasjon. De skal ivareta privatpersoners rettigheter i alle situasjoner hvor man oppgir informasjon.For å kvalitetsjekke intervjuet benytter Faktum vanligvis telefonnummer som kontrollmetode.Respondenten får en sms for å bekrefte at hun er blitt intervjuet. For å unngå å komme i konflikt med GDPR-reglene slettes all personlig og privat informasjon innen 8 dager etter at den er innhentet. Dette gjelder for alle intervjumetoder; - personlig intervju, telefon, online, fokusgrupper og dybdeintervju. For evt. videoopptak gjelder det samme hvis ikke annet er avtalt med respondenten.

GDPR - English 

We do not collect sensitive information from our respondents. Normally just telephone number and/or email address.

For interviewer quality control, the respondents telephone number is normally registered.To avoid any possible conflict with the GDPR-rules; - after possible quality control, this information is deleted within 8 days after registering

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegårdppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård