Personlig intervju

Telefonintervju

Online/webintervju (CAWI)

Fokusgrupper

Mystery Shopping

Paneler:

Familier (ca. 500 familier)
Ungdom (8-18 år)
Seniorer (60+)
Storkjøkken (kjøkkensjefer, innkjøpere i Horeca)

Markedsanalyser styrker konkurranseevnen - Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård