Nå målgruppen med Faktum Markedsanalyse AS

Faktum Markedsanalyse AS er et fullservice markedsanalyseinstitutt som helt siden 1974 har foretatt markedsundersøkelser. Undersøkelsene og behandlingen av dataene gjennomføres på en kvalitetssikrer måte, og våre intervjuere gjennomgår grundig kursing. Vi har et bredt utvalg respondenter og rekrutterer stadig for å sikre holdbarheten til undersøkelsene.

 

Våre viktigste konkurransefaktorer er:

  • Rask oppstart og gjennomføring

  • Nøkternt prisnivå

  • Erfaring

laptop

Ønsker du innsikt i bedriftens konkurransekraft innenfor deres segment?

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård