Produkt- og smakstester 

 

Et sentralt formål med en smak- eller produkttest er: Å redusere usikkerheten.
Enten ved nye produkter eller ved oppgradering av eksisterende. Vi benytter to hovedmetoder ved smak og produkttester: 

 

Forbruker panel 

Vi har et panel med ca. 500 familier. 
Når vi benytter panelet, leveres testproduktet til familiene som bruker det som en del av sin vanlige husholdning. Dette er metoden som ligger tettest opp til "virkeligheten". 

Testlokale 

Vi har tre testlokaler;- i Oslo, Stavanger og Trondheim. Alle har fullt utstyrt kjøkken. 
Testlokalet bruker vi f.eks når det er viktig at vi har kontroll med gjennomføringen, når produktet bare finnes i bulk, etc. 
Her kan produktet ditt vises og smakes på. Du kan også teste møbler, klær, emballasje, osv.  
Vi har testet produkter i alle kategorier;- dagligvarer, klær, møbler, biler etc. tusenvis av dagligvarer er testet. 
Ved hver ny test sammenlignes testverdige testverdiene med snittverdier for samme kategori, f.eks. middager sjokolade, is, snacks, pastiller, kaffe, pålegg, pizza, cerealier, osv. 
På den måten ser man hvordan testproduktet scorer i forhold til til gjennomsnittet for kategorien. 

 

Utvalg 

Du spesifiserer hvem som er målgruppen;- alder, kjønn, brukere av produktet osv. 

Tid

Gjennomsnittlig tid er 7-10 dager med et utvalg på 200 personer.

Rapport

Resultatene vises i tabellform nedbrutt på kjønn, alder og evt. annen bakgrunnsinformasjon.
Resultatene vises med diagram.
Rapporten leveres elektronisk.

Pris

Prisen avhenger hovedsakelig av hvor vanskelig det er å finne utvalget.
Send oss dine ønsker og spesifikasjoner.
Du mottar tilbud i løpet av kort tid.

Styrk bedriftens konkurransekraft!

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård