Rådgivning

 

For at du skal få fullt utbytte av resultatene er det viktig at de vurderes og kommenteres. 

Du kan selvfølgelig gjøre dette selv og mange oppdragsgivere er profesjonelle i så måte.
De er godt kjent med statistiske begreper og ønsker å bruke tid selv på analysen.
Ønsker du at vi skal vurdere og kommentere resultatene gjør vi selvfølgelig dét.
Vi har mer enn 40 års erfaring i å se ‘bak’ tallene.

 

 

Rapportering

Generelt kan du velge mellom 3 typer av rapport; -

Kun tabeller

Rapport med kommentarer, analyse og konklusjon

Tabeller og diagram

 Ved alternativet kommentarer, analyse og konklusjon går vi gjennom resultatene og kommenterer dem,- spørsmål for spørsmål. 

Analysen avsluttes med en konklusjon.

Styrk bedriftens konkurransekraft!

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård