Vi utfører markedsundersøkelser for private og offentlige virksomheter. Vi benytter alle metoder, online og offline.

Nyheter hos Faktum / Faktum news

Faktum skal våren 2023 gjennomføre en 4-lands undersøkelse for Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen gjennomføres med landsrepresentative utvalg i Finland, Norge, Polen og Romania.

Tema for undersøkelsen er folks holdninger til barnevern og vern av barns rettigheter.

In the spring of 2023, Faktum will conduct a 4-country survey for the University of Bergen.

The survey is carried out with nationally representative samples in Finland, Norway, Poland and Romania.

The topic of the survey is people's attitudes to child protection and the protection of children's rights.

Styrk bedriftens konkurransekraft!

Kontaktinformasjon:

Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård