Faktum Markedsanalyse AS utfører markedsundersøkelser for private og offentlige virksomheter i Norge og utlandet.  Vi benytter alle metoder, online og offline.

Veien til suksess behøver ikke være lang og kostbar

 

Smakstester

Smakstest kan utføres på produktet alene eller mot konkurrerende produkter. 
 

Markedsinformasjon

Markedsundersøkelse gir deg tilgang til målgruppen og gir verdiøkende innsikt som kan bidra til smarte, strategiske valg.
 

Merke/kundelojalitet

Fornøyde kunder er lojale. Gjennom undersøkelser avdekkes kundenes tilfredshet og lojalitet.
 

Produkttester

 

Webintervju

 

Emballasjetester

Hvor godt synes produktet? Gir emballeringen de rette assosiasjonene? 
 

Reklametester

Vi gjennomfører pre- og posttester. 

Styrk bedriftens konkurransekraft!

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård