Datainnsamling

 

 I datainnsamlingen bruker vi forskjellige metoder:

Personlig intervju 
Telefonintervju 
Web/Internet- intervju 
Gruppesamtaler


Postale intervju
Dybdeintervju 
Mystery shopping 

 
 
 
 

Trenger du bare datainnsamling?

Ønsker du at vi kun samler inn data, - f.eks. fordi du selv vil sette dem inn i SPSS eller andre dataprogram, - gjør vi selvfølgelig dét.
Du får dataene i formatet du ønsker; - Excel, SPSS, ASCII, CSV, etc.

Styrk bedriftens konkurransekraft!

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård