For rapport, velg mellom:

  • Kun tabeller

  • Tabeller og diagram

  • Rapport med kommentarer, analyse og konklusjon

jente med laptop

Styrk bedriftens konkurransekraft!

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegårdd

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård