Økt innsikt i markedet -
økt gevinst

Kontinuerlige markedsanalyser er nødvendige for bedrifters konkurransekraft. Faktum Markedsanalyse tilbyr alle typer markedsanalyser og metoden tilpasses enhver tid det aktuelle produktet og formålet med analysen. Bedre innsikt i markedet og konkurransekraften til produkter og tjenester, gir økt gevinst.

 

Kontakt oss på e-post for et uforpliktende tilbud.

Kontaktinformasjon 

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil - alltid betjent: 90 91 24 72

Adresse

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård

Åpningstider

Mandag - fredag:  7.00-19.00,
Lørdag: 7.00-17.00

Skriv til oss

Kontakt oss på e-post for et uforpliktende tilbud

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård