Markedsanalyser gir deg innsikt.

 

Produkt- og smakstester

Ved produkt- og smakstester benyttes to hovedmetoder; - testlokale eller husstandstest. Vi har testlokaler 3 steder i Norge.

Kundetilfredshetsmåling

Fornøyde kunder er levebrødet til de fleste bedrifter. Vi måler kundetilfredshet ved hjelp av telefon eller online.

Emballasjetester

Sentrale spørsmål ved en emballasjetest kan være: Skiller emballasjen seg positivt ut blant konkurrentene? Hvilke assosiasjoner gir emballasjen?

Kommunikasjons-/ reklametester

Kommunikasjons- og reklametester gir innsikt i reklamens effekt. Vi gjennomfører pre- og posttester

Mystery Shopping

Profilundersøkelser

Pristester

Pristester krever en spesiell systematikk og fremgangsmåte. Faktum Markedsanalyse er en av landets mest erfarne innen pristesting.

Merkevaremåling

Merkevaremåling avdekker merke -kjennskap, -styrke, -assosiasjoner og
-lojalitet.

Kundelojalitetsmåling

Kundelojalitet er en av de sterkeste driverne for lønnsomhet.

Sisteleddsundersøkelser

Markedsinformasjon generelt

Generell meningsmåling

Markedsanalyser styrker konkurransekraften. Kontakt oss i dag.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 99 29 58
Telefax: 66 99 14 18
E-post: post@faktumanalyse.no
Mobil/alltid betjent: 90 91 24 72

Åpningstider:

Mandag - fredag: 7.00-19.00
Lørdag: 7.00-17.00

Adresse:

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård